FÅR

Fåren skaffade vi 2014 och var första djuren vi köpte in. Till en början var det blandras får av texel, finull och gotlandsfår.

Vi har avlat mot gotlandsfår då vi gillar deras mentalitet och goda egenskaper som mödrar och deras skinn blir väldigt fina.