HÖNS

Höns

Här på gården finns det en salig blandning av olika raser som Bjurholms höns, hedemora, orpington och silkeshöns.