Hampshire

Vårt avels mål är att föda upp mentalt stabila och friska grisar.


Humlan

Humlan är född 2019.

Kom till gården sommaren 2020 och var då seminerad med Hampshire. Har fått en kull och fick 11 kultingar.PRISLISTA 
Livdjur
 
Exklusive moms

Kultingar 3 månader


1000 kr

Ungdjur (upp till 6 månader)


1500 kr

Ungdjur (upp till 8 månader)


2500 kr

Ungdjur (upp till 10 månader)

3000 kr


Ungdjur (upp till 12 månader)


3500 kr

Vuxen (över 12 månader)


4000 kr